Catalogus van eene zeer fraaije verzameling nagelaten door wylen den Heer Advocaat Nicolaas Lobedanius, The Hague, 21/03/1796