Dubrovnik, Franjevački samostan Male braće, knjižnica (HR-Dsmb)

Franjevački samostan Male braće, knjižnica

RISM: HR-Dsmb

Carulli, Tre Duetti op. 5(c)