Grétry, Les amants jaloux

Grétry, Les amants jaloux
Brigham Young University, Harold B. Lee Library
University of North Carolina
Národní muzeum - České muzeum hudby, hudebně-historické oddělení